• Tilbake til startsiden

Lillehammer Troll Ski Marathon

Rennet i 2017 går lørdag 1. april og er et av verdens lengste turrenn.

Rennet går i noe av det mest praktfulle fjellområde vi har å by på i Norge. Det går over myrområder, gjennom småkupert bjørkeskog, forbi islagte fiskevann, turisthytter og gamle seterstuler med brunbarkede tømmerhus. I dette området har vi Nord-Europas opprinnelige og urgamle villreinstamme. Dette er også et område der det er ulv, bjørn, jerv og gaupe, og gode jaktmuligheter på elg, villrein og småvilt.

Flere løpere kommer tilbake år etter år og mange sier at dette er et av norges fineste turrenn - særlig med tanke på trase og atmosfære. Dette gleder oss.

For deg som har langtidsplaner er datoen for rennet i 2018 lørdag 14. april, men først ser vi frem til din deltagelse lørdag 1. april 2017 - Lillehammer Troll Ski Marathon er ingen spøk!  

Skihilsen fra Trollskikomiteen 

 

Løyperekorder:

95 km: Marthe Katrine Myhre, Gjøvik Skiklubb, 4.56 satt i 2010

95 km: Håvard Hansen, Strinheim, 3.56 satt i 2010

45 km: Eldbjørg Dirdal Moxnes, Gjerdrum, 2.15.10 satt i 2011

45 km: Anders Fjell, 1.56, satt i 2010

 TrollSkiMaraton2013_09

Lillehammer Troll Ski Marathon er et dugnadssamarbeid mellom Ringebu-Fåvang Skiklubb, Øyer-Tretten IF, Søre Ål IL og Mesnali Skilag. Renn nr.  21. går igjen helga etter påske lørdag 2. april 2016.  Vi viderefører 120 km i tilnærmet samme trasé som i fjor.. 

Klasser og regler: Turrennet går i klassisk stil og har trimklasse uten tidtaging og turrennklasser med tidtakning. Rennet arrangeres etter NSF`s regler. Klasseinndelingen er i 10-års klasser.  På 15 km er det 2 turklasser en for kvinner og en for menn samt trimklasse. De lengste distansene er for junior og seniorløpere, mens 45 km og er åpen for klasse 15/16 år. Det er egen trimklasse (uten tid) på 95 og 45 km. Ved helt spesielle forhold kan arrangøren v/juryen beslutte å avlyse eller utsette rennet. Avlyses rennet før rennstart kan arrangøren beholde inntil 50% av startkontigenten til dekning av påløpne utgifter. Har rennet startet er det ingen refusjon. Vi refunderer ikke startkontigent ved sykdom. 

Premiering: I turrenn-klassene premieres 1/4 del av antall startende og i trimklassen er det uttrekspremier. Hoveddistansen er 95 km. Her premieres beste dame og herreløper med kr. 5 000,- På 120 km premieres beste dame og herreløper med et gavekort fra G-sport på kr. 2 500,- På 15 km premieres første dame og herre over mål.  Deltakere som deltar for 5. gang tildeles 5-års premie, 10. gang 10-årspremie, 15. gang 15-årspremie og 20. gang 20- årspremie.  

Alle som fullfører får deltagerpin ved målgang og deltagerdiplom ved premieutdelingen i hallen i målområdet. Her hentes og uttrekspremiene i trimklassen. Premier og merker ettersendes ikke.  

Starttidene: 120 km kl. 07:45 (endret av juryen 20/3-17) 95 km - trimklasse fra kl 07:00 og turklassen kl 08:00. 45 km - trimklasse fra kl 10:00 og turklassen kl 11:00. 15 km - trimklasse og turklasse kl 12:30

Start felt - seeding: Vi plasserer deg i rett startfelt utifra dine resultater i trollski de siste 5 år og andre turrenn som inngår i EQtiming sin database. Siste frist for påmelding for å få seeding er onsdag 29. mars klokken 23:59. 

Sperretider: Øksendalen kl 10:30, Goppollen kl 13:30, Lisetra kl 15:45 og Pellestova kl 17:30 (15:00 for 120 km første passering). De som ankommer disse steder etter denne tiden vil bli tatt ut av løpet og fraktet til mål med arrangørens transportmiddel. Det er ikke lov å fortsette etter at en er tatt ut av løpet. 

Forsikring: NSF stiller krav om skilisens for alle løpere. For norske løpere som ikke har sesonglisens kan enganslisens kjøpes ved påmelding. Engangslisensen koster kr 130 for løpere som er 26 år og eldre og kr 50 for løpere fra  15 – 25 år. I trimklassen koster lisensen kr 50 uansett alder.

Utenlandske løpere i turklassen må ordne forsikring/lisens gjennom sine respektive forbund.

Seedingsrenn: Lillehammer Troll Ski Marathon 2017 95 km (ikke 45 km og 120 km) er seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet i 2018. Alle løpere som ønsker å bruke Lillehammer Troll Ski Marathon som seedingrenn for 2018 s Birkebeinerrenn må oppgi Birk ID ved påmelding.