45 kilometeren – halvdistansen 

Løypa på 45 kilometeren har start midtveis langs Trolløypa på Goppollen. Løypa går i variert skogsterreng og underveis er det 7 drikke/matstasjoner. Hver drikke/ matstasjon har stavservice og det er 1 pg en smøreservice på matstasjonen på Lisetra – 20 kilometer før mål.