95 kilometeren  – hoveddistansen

Løypa på 95 kilometeren har start på Venabygdsfjellet og målgang på Sjusjøen. Underveis er det 15 drikke/matstasjoner. Hver matstasjon har og stavservice og det er 1 smøreservice på matstasjonen på Lisetra – 20 kilometer før mål. Høydeprofil finner du til høyre. Sperretidene for denne distansen er: