Påmelding til årets Troll Ski Marathon 6. april 2019

 Påmeldingen er ÅPEN frem til  lørdag 6. april 2019 og kontigenten vil økes trinnvis frem til løpsdagen. 

Klasser og regler:

Rennet arrangeres etter NSF`s regler og er et internasjonalt turrenn som går i klassisk stil.  Vi følger NSF sine regler om stavlengde og det vil bli gjennomført kontroll på lengder samt teknikkontroll underveis i rennet.

Startnummer hentes på rennkontoret: 120 km og 95 km på Venabu Hotell, fredag 18-21.00, lørdag 06.00-08.00 45 km ved start på Gopollen 09.00-11.00 13 km på start inne på Pellestova 10.30-12.30

Distanser og klasser:

120 kilometeren har klasse 17-20 år og deretter 10 års klasser. 95 kilometer har klasse 17-20 år og deretter 10 årsklasser frem til 51-60 år. Fra 61 – 85 år er det og 5 års klassser. På 45 km er det klasse 15 -16 år, 17-20 år og deretter 10 årsklasser. På 13 km har vi en klasse for herrer og damer fra 13 år og eldre på tid. Trimklasse uten tid er det på 95, 45 og 13 kilometeren.

Transport til start: 

Det blir satt opp busser fra Sjusjøen, Lillehammer, Hafjell/(Pellestova) og Ringebu.Her finner du tider og informasjon om bussene.  Du betaler og melder deg på buss ved påmelding eller på min side.

Premiering:

Alle deltagere får en deltagerpin. På distansene 45, 95 og 120 km er det klassevis premiering med 1/4 av antall startende. På 13 km premieres de 3 beste av vært kjønn samt alle løpere mellom 13 og 16 år. I tillegg er det uttrekkspremier på 13 kilometeren og i trimklassen på alle distanser. Beste dame og herre på hoveddistansen 95 km får en gavesjekk på kr. 5 000,-

På  120 kilometeren er det satt opp egne pengepremiering. Her gir våre samarbeidspatnere Mosetertoppen Ski Line og Leve Hytter kr. 1 000,- pr. mil til beste dame og herreløper.

Seeding: 

Deltagerne seedes etter resultater de foregående år samt FIS punkter. Oppgi ditt FIS Nr. ved påmelding. Rennet er og seedingsrenn for Vasaloppet 2020 – oppgi din VASA ID ved påmelding.

Avbestillingsregler:

Ved helt spesielle forhold kan arrangøren v/juryen beslutte å avlyse eller utsette rennet. Avlyses rennet før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50% av startkontigenten til dekning av påløpne utgifter. Blir rennet avlyst på renndagen kan arrangør beholde 100% av startontigenten. Vi refunderer ikke startkontigent ved sykdom eller andre hendelser. Endring av navn på deltager/salg av din plass er mulig. Seeding i startfeltet gjøres etter resultater på Trollski de foregående år samt dine FIS poeng.