45 kilometeren – halvdistansen 

Løypa på 45 kilometeren har start midtveis langs Trolløypa på setergrenda Gopollen. Løypa går mye i skogsterreng  og på myrer og er som Trolløypa ellers småkuppert. Underveis er det 7 drikke/matstasjoner og motbakken opp mot Keiken er løypas «hardeste» kneik. På hver drikke/ matstasjon er det og stavservice. Før stigningen mot Hafjell/Pellestova 20 kilometer før mål har SWIX sin tradisjonelle smøreservice – med klistermaskin, smurning og fagkunnskap.